پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

شرکت داروسازی سیناژن

شرکت داروسازی سیناژن

 • کارفرما: شرکت داروسازی سیناژن
 • طراحی معماری: مهندس امیرچقماقی
 • مدیریت پروژه: مهندس امیرچقماقی
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: SILVER METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت

شرکت داروسازی سیناژن

 • کارفرما: شرکت داروسازی سیناژن
 • طراحی معماری: مهندس امیرچقماقی
 • مدیریت پروژه: مهندس امیرچقماقی
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: SILVER METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت