کرتن وال  

پروژه های کرتن وال

کرتن وال - شرکت گلدایران

شرکت گلدایران
شرکت ایران داروک

شرکت ایران داروک
کرتن وال - مگامال (اکباتان)

مگامال (اکباتان)
شرکت پالایش و پژوهش خون

شرکت پالایش و پژوهش خون
کرتن وال - شرکت سیناژن

شرکت داروسازی سیناژن
شرکت زرین جم مارینا ( سان استار)

شرکت زرین جم مارینا ( سان استار)
کرتن وال - شرکت آریوژن زیست دارو

شرکت آریوژن زیست دارو
کرتن وال - شرکت نام آوران

شرکت نام آوران
شرکت بیوسان فارمد

بیوسان فارمد
کرتن وال - شرکت فولاد گیلان

شرکت فولاد گیلان
کرتن وال - بیمارستان حضرت ولی عصر

بیمارستان حضرت ولی عصر
کرتن وال - شرکت ملی نفت

شرکت ملی نفت
کرتن وال - شهرک شمس آباد

ساختمان شمس آباد
کرتن وال - مجتمع قائم اسلامشهر

کرتن وال - مجتمع قائم اسلامشهر
کرتن وال - پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت
        
Checked Out