آلومینیوم کامپوزیت  

معرفی آلومینیوم کامپوزیت


 آلومینیوم کامپوزیت  Aluminum Composite

 

آلومینیوم کامپوزیت، یک ورق کامپوزیت است که از دو ورق آلومینیوم در بیرون و هسته ای که از مواد عمدتاً پلی اتیلنی می باشد تشکیل گردیده است.

 سیستم های نصب آلومینیوم کامپوزیت به دو سیستم هوک و فیکس تقسیم می شود.


سیستم های نصب آلومینیوم کامپوزیت:

 

سیستم هوک Hook System:

در سیستم هوک یا هنگ پس از اجرای کمربندی ها و براکت های فلزی، ناودانی های ریلی با توجه به کانسپت اجرایی به براکت های فلزی توسط پیچ های کاسه نمدی متصل می گردند. در این سیستم با توجه به لوبیایی بودن براکت های اتصال دهنده ناودانی های ریلی به زیرسازی آهنی امکان حرکت ناودانی های ریلی در صفحۀ عمود بر ناودانی ها وجود دارد.

 

سیستم فیکس Fixing System:

در سیستم فیکس در امتداد کلیۀ شیارهای عمودی و افقی، پروفیل آهنی کشیده می شود و پنل ها توسط نبشی های آلومینیومی به پروفیل های آهنی متصل می شوند. در این سیستم کلیۀ شیارها جهت آب بندی به وسیلۀ بکروچسب سیلیکون آب بندی می شود.


در پروژه های بزرگ این سیستم توصیه نمی شود چرا که امکان رگلاژ سیستم وجود ندارد. این سیستم در کشورهای اروپایی به هیچ عنوان استفاده نمی شود و عمدتاً در کشورهای آسیای جنوب شرقی مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین ناودانی بولت هایی که درون ناودانی های ریلی قرار می گیرند می توانند در امتداد ناودانی های ریلی حرکت نمایند. به این ترتیب با توجه به اینکه اجزای این سیستم قابلیت حرکت در سه جهت یک دستگاه مختصات سه بعدی را دارند، در این روش خطاهای به وجود آمده قابل رفع می باشند. با توجه به اینکه آب بندی این سیستم به صورت مکانیکی صورت می پذیررد تمام بولت های مورد استفاده از جنش استیل می باشند تا از هرگونه زنگ زدگی جلوگیری به عمل آید.

 

با توجه به مواد تشکیل دهندۀ لایۀ میانی آلوکوباند، ورق های آلوکوباند به سه دسته تقسیم می شوند:

 

1- آلوکولوکوباند معمولی

2- آلوکوباند PLUS

3- آلوکوباند A2

 

        
ویرایش صفحه