سایبان آلومینیومی  

مزایای سایبان آلومینیومی


مزایای سایبان (لوور) آلومینیومی:

زیبایی ظاهری؛

بهینه سازی مصرف انرژی؛

کنترل تابش مستقیم آفتاب به داخل ساختمان ( به طور دائم یا در مواقع مشخص)؛

کنترل نور؛

کنترل تهویه؛

ایجاد حفاظ؛

کنترل منظر.         
ویرایش صفحه