آلومینیوم کامپوزیت  

تنوع رنگ آلومینیوم کامپوزیت


رنگ های آلومینیوم کامپوزیت: 

 
آلومینیوم کامپوزیت در 30 رنگ استاندارد همیشه در دسترس می باشند. این 30 رنگ، رنگ هایی هستند که عمدتاً مورد درخواست طراحان و کارفرمایان می باشند.


طبقه بندی رنگ ها:

 

1- رنگ های سالید (14 رنگ)

2- رنگ های متالیک (12 رنگ)

3- رنگ های ویژه (4 رنگ)

4- رنگ های اسپکترا (20 رنگ)

5- رنگ های مکمل (سفارشی) (44 رنگ)

6- رنگ های طبیعی (3 رنگ)

 

 

رنگ های سالید (Solid Colors):

هنگامی که نمای طراحی شده، یک نمای صاف و یکنواخت باشد، استفاده از این رنگ ها بهترین انتخاب است؛ بدون آنکه نیازی به ترکیب با رنگ های دیگر باشد.براقیت رنگ های سالید در مقیاس GARDNER به میزان 30 تا 40 درصد است.

 

رنگ های متالیک (Metallic Colors):

رنگ های متالیک در زوایا و نورهای مختلف دارای رنگ و شفافیت متفاوت می باشند. براقیت رنگ های متالیک در مقیاس GARDNER به میزان30 تا 40 درصد است.

 

رنگ های ویژه (Special Effect Colors):

رنگ های ویژه دارای براقیت بیشتری نسبت به رنگ های سالید و متالیک می باشند. براقیت رنگ های ویژه در مقیاس GARDNER به میزان 70 تا 80 درصد است.

 

رنگ های اسپکترا (Spectra Colors):

ایدۀ تولید آلومینیوم کامپوزیت با رنگ های اسپکترا برگرفته از رنگ های موجود در طبیعت همچون رنگ های رنگین کمان می باشد. شکست نور که در لایۀ خارجی این ورق ها اتفاق می افتد، از جمله موارد منحصر به فرد آلومینیوم کامپوزیت اسپکترا است. مواد افزودنی موجود در رنگ های اسپکترا باعث بازتابش نور با شیب های مختلف می شود که ظاهری شبیه رنگین کمان به ورق های آلومینیوم کامپوزیت می دهد.

 

رنگ های مکمل (سفارشی) (Complementary Colors):

برخی از شرکت های بزرگ (مانند تویوتا، پورشه، ایران خودرو، آستان قدس رضوی و ...) و سازمان ها، وزارتخانه ها، نهادها، و شرکت های تجاری تمایل دارند که در نمای ساختمان های مورد استفاده به عنوان دفاتر مرکزی و نمایندگی های خود از رنگ های خاص کمپانی خود استفاده نمایند.

شرکت آلکن این امکان را فراهم آورده است که انواع رنگ های مورد تقاضای کارفرمایان را در اسرع وقت با توجه به سفارش، در رنگ و سایز مورد نظر، تولید و عرضه نماید.

 

رنگ های طبیعی (Natural Colors):

یکی از انتخاب های خوب، استفاده از رنگ های آلومینیوم در نمای ساختمان می باشد. آلکن در سه طرح مختلف با بافت های زیبا، آلومینیوم کامپوزیت طبیعی را ارایه کرده است. پوشش نهایی استفاده شده در این ورق ها PVDF شفاف می باشد.        
ویرایش صفحه