سایبان آلومینیومی  

پروژه های سایبان آلومینیومی

سایبان آلومینیومی - مگامال (اکباتان)

مگامال (اکباتان)
سایبان آلومینیومی - مگامال - زون پنج

مگامال - زون پنج
سایبان آلومینیومی - گلدایران

شرکت گلد ایران
سایبان آلومینیومی - شرکت داروسازی سیناژن

شرکت داروسازی سیناژن
سایبان آلومینیومی - شرکت داروسازی سیناژن (فضای داخلی)

شرکت داروسازی سیناژن (فضای داخلی)
سایبان آلومینیومی - شرکت پالایش و پژوهش خون

شرکت پالایش و پژوهش خون
سایبان آلومینیومی - ساختمان باران

ساختمان باران
سایبان آلومینیومی - سردر پژوهشگاه صنعت نفت

سردر پژوهشگاه صنعت نفت
سایبان آلومینیومی - پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت
سایبان آلومینیومی - پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری
سایبان آلومینیومی - شرکت دلوار افزار

شرکت دلوار افزار
سایبان آلومینیومی - ساختمان پل رومی

ساختمان پل رومی
سایبان آلومینیومی - مسجد کبود تبریز

مسجد کبود تبریز
سایبان آلومینیومی - دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا
سایبان آلومینیومی - شرکت فولاد گیلان

شرکت فولاد گیلان
سایبان آلومینیومی -پروژۀ باستی هیلز لواسان

پروژۀ باستی هیلز لواسان
        
Checked Out