پیشینه و راهبرد  امروزه، طراحی ساختمان، تلفیقی از هنر و تکنولوژی است.
 
طراحان، مشاوران و کارفرمایان ساختمانی توانسته اند با به خدمت گرفتن تکنولوژی های جدید به ایده ها و رؤیاهای خود عینیت بخشند.

شرکت C. S. P، به عنوان یکی از شرکت های پیشتاز در زمینۀ اجرای نماهای خشک، به آلومینیوم کامپوزیت بسنده نکرده و در بسیاری از موارد با تلفیق مصالح دیگر همچون شیشه، ترسپا، سنگ و فیبرهای سیمانی با آلومینیوم و کامپوزیت دست به خلق آثاری ماندگار زده است.


در طراحی ساختمان، شناخت مصالح مختلف و قابلیت های آنها این امکان را برای طراح فراهم می آورد؛ سازندگان و پیمانکاران را در انتخاب مصالح مناسب و در دسترس جهت اجرای هر چه بهتر ساختمان، مبتنی بر ایدۀ اصلی طراح هدایت نماید.

به طور کی زمانی یک ایده، فرم و طرح به واقعیت تبدیل می گردد که طراح، مجری طرح را در انتخاب مصالح و جزئیات اجرایی یاری نماید.

شرکت C. S. P، با دارا بودن تیم های خلاق و مبتکر که نسبت به قابلیت های مصالح موجود در کشور و جزئیات اجرایی وقوف کامل دارند این امکان را برای کارفرماها فراهم آورده است که نسبت به طراحی کلی نما (فاز یک پروژه) اقدام نماید.
        
ویرایش صفحه