شبکه های آلومینیومی  

معرفی شبکه های آلومینیومی

شبکه های آلومینیومی:

 

نقوش هندسی که برای ایجاد و ترکیب آنها از قواعد و روابط هندسی استفاده می شود در هنر و معماری سنتی و اسلامی به شکل آجرچینی،  آینه کاری، گچ کاری،  کاشی کاری و ساخت پنجره های ارسی  و مشبک های سفالی ، فلزی و سرامیکی به وفور دیده می شود.

 

در حال حاضر این شرکت قادر است با استفاده از پروفیلها و قطعات آلومینیومی (die casting) نسبت به ساخت این گونه شبکه ها اقدام نماید.
  


        
ویرایش صفحه