شبکه های آلومینیومی  

معرفی شبکه های آلومینیومی

شبکه های آلومینیومی:

 

نقوش هندسی که برای ایجاد و ترکیب آنها از قواعد و روابط هندسی استفاده می شود در هنر و معماری سنتی و اسلامی به شکل آجرچینی،  آینه کاری، گچ کاری،  کاشی کاری و ساخت پنجره های ارسی  و مشبک های سفالی ، فلزی و سرامیکی به وفور دیده می شود.

 

در حال حاضر این شرکت قادر است با استفاده از پروفیلها و قطعات آلومینیومی (die casting) نسبت به ساخت این گونه شبکه ها اقدام نماید.
 

 

با توجه به توانایی این شرکت نسبت به طراحی ، تولید و اجرای انواع مقاطع اکسترودی و دایکستی آلومینیومی و همچنین مزیت هایی چون تسریع  و سهولت در اجرا  و حذف عملیات جوشکاری در ارتفاع ،  جزییات اجرایی طاق های فخر و مدین به صورت شبکه های آلومینیومی در قالب دو طرح شماره 1 و 2 پیشنهاد می گردد.


 
        
ویرایش صفحه