پروژه های سایبان آلومینیومی

شرکت داروسازی سیناژن

شرکت داروسازی سیناژن

 • کارفرما: شرکت داروسازی سیناژن
 • طراحی معماری و مدیریت پروژه: مهندس امیرچقماقی
 • مجری نما: C - S - P
 • نوع لوور: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری /   ICP 200  -   مستطیلی
 • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap)
 • کرتن وال: Face Cap     ---   لوور: ICP 200 -  ICP 100
 • موقعیت: کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت

شرکت داروسازی سیناژن

 • کارفرما: شرکت داروسازی سیناژن
 • طراحی معماری و مدیریت پروژه: مهندس امیرچقماقی
 • مجری نما: C - S - P
 • نوع لوور: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری /   ICP 200  -   مستطیلی
 • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap)
 • کرتن وال: Face Cap     ---   لوور: ICP 200 -  ICP 100
 • موقعیت: کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت