پروژه های سایبان آلومینیومی

شرکت پالایش و پژوهش خون

شرکت پالایش و پژوهش خون

 • کارفرما: شرکت پالایش و پژوهش خون
 • طراحی معماری: مهندس امیر چخماقی
 • نوع کامپوزیت: آلیاژ 3000
 • نوع سایبان: ICP200
 • نوع کرتن وال: کپ نمایان - CS50
 • نوع سرامیک خشک: نمایان
 • موقعیت: تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، جنب برج میلاد، شرکت پالایش و پژوهش خون

شرکت پالایش و پژوهش خون

 • کارفرما: شرکت پالایش و پژوهش خون
 • طراحی معماری: مهندس امیر چخماقی
 • نوع کامپوزیت: آلیاژ 3000
 • نوع سایبان: ICP200
 • نوع کرتن وال: کپ نمایان - CS50
 • نوع سرامیک خشک: نمایان
 • موقعیت: تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، جنب برج میلاد، شرکت پالایش و پژوهش خون