پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

ساختمان خیابان ویلا

ساختمان خیابان ویلا

 • کارفرما: آقای ختا و ختن
 • طراحی معماریC - S - P
 • مدیریت پروژه: آقای ختا و ختن
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC & TIMBER BROWN
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)

ساختمان خیابان ویلا

 • کارفرما: آقای ختا و ختن
 • طراحی معماریC - S - P
 • مدیریت پروژه: آقای ختا و ختن
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC & TIMBER BROWN
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)