پروژه های کرتن وال

شرکت زرین جم مارینا ( سان استار)

شرکت زرین جم مارینا ( سان استار)

 • کارفرما: شرکت زرین جم مارینا ( سان استار)
 • طراحی معماری: آقای مهندس کلیددارزاده
 • نوع سایبان: سان کلیپ 130
 • نوع کرتن وال: لوک فریم لس-CS50
 • نوع سرامیک خشک: نمایان
 • موقعیت: تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، بلوار دکتر عبیدی، جنب داروسازی دکتر عبیدی

شرکت زرین جم مارینا ( سان استار)

 • کارفرما: شرکت زرین جم مارینا ( سان استار)
 • طراحی معماری: آقای مهندس کلیددارزاده
 • نوع سایبان: سان کلیپ 130
 • نوع کرتن وال: لوک فریم لس-CS50
 • نوع سرامیک خشک: نمایان
 • موقعیت: تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، بلوار دکتر عبیدی، جنب داروسازی دکتر عبیدی