پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

شرکت داروسازی سیناژن

شرکت داروسازی سیناژن

  • کارفرما: شرکت داروسازی سیناژن
  • طراحی معماری و  مدیریت پروژه: مهندس امیرچقماقی
  • نوع لوور: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری /   ICP 200  -   مستطیل
  • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap)
  • موقعیت: کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت

شرکت داروسازی سیناژن

  • کارفرما: شرکت داروسازی سیناژن
  • طراحی معماری و  مدیریت پروژه: مهندس امیرچقماقی
  • نوع لوور: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری /   ICP 200  -   مستطیل
  • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap)
  • موقعیت: کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت