پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

ساختمان شهران

ساختمان شهران

 • کارفرما: آقای زارع
 • طراحی معماریC - S - P
 • کارفرما: آقای زارع
 • ورق کامپوزیت: MITSUBISHI
 • رنگ ورق کامپوزیت: RED WOOD & SILVER CHAMPAGNE METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: شهران، خیابان کوهسار

ساختمان شهران

 • کارفرما: آقای زارع
 • طراحی معماریC - S - P
 • کارفرما: آقای زارع
 • ورق کامپوزیت: MITSUBISHI
 • رنگ ورق کامپوزیت: RED WOOD & SILVER CHAMPAGNE METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: شهران، خیابان کوهسار