پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

مهندسین مشاور فن آور معادن و فلزات

مهندسین مشاور فن آور معادن و فلزات

 • کارفرما: مهندسین مشاور فن آور معادن و فلزات
 • طراحی معماری: مهندس چهره
 • مدیریت پروژه: مهندس طاهری
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: RUBY & SPECTRA ROSE
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: خیابان سئول، جنب فدراسیون فوتبال

مهندسین مشاور فن آور معادن و فلزات

 • کارفرما: مهندسین مشاور فن آور معادن و فلزات
 • طراحی معماری: مهندس چهره
 • مدیریت پروژه: مهندس طاهری
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: RUBY & SPECTRA ROSE
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: خیابان سئول، جنب فدراسیون فوتبال