پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

ساختمان خیابان ستاری

ساختمان خیابان ستاری

 • کارفرما: آقای زارع
 • طراحی معماری: C - S - P
 • مدیریت پروژهآقای زارع
 • ورق کامپوزیت: MITSUBISHI
 • رنگ ورق کامپوزیت: SILVER METALLIC 500
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: بزرگراه شهید ستاری، بالاتر از بلوار فردوس غرب

ساختمان خیابان ستاری

 • کارفرما: آقای زارع
 • طراحی معماری: C - S - P
 • مدیریت پروژهآقای زارع
 • ورق کامپوزیت: MITSUBISHI
 • رنگ ورق کامپوزیت: SILVER METALLIC 500
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: بزرگراه شهید ستاری، بالاتر از بلوار فردوس غرب