پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

شرکت راکب ران

شرکت راکب ران

 • کارفرما: شرکت راکب ران
 • طراحی معماری: مهندس اسماعیل وفایی
 • مدیریت پروژه: مهندس اسماعیل وفایی
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC & SPECTRA ROSE
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: بزرگراه شهید مدرس، ابتدای خیابان ظفر

شرکت راکب ران

 • کارفرما: شرکت راکب ران
 • طراحی معماری: مهندس اسماعیل وفایی
 • مدیریت پروژه: مهندس اسماعیل وفایی
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC & SPECTRA ROSE
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: بزرگراه شهید مدرس، ابتدای خیابان ظفر