اخبار  

نمایشگاه نمای ساختمان تبریز

نمایشگاه بین المللی نمای ساختمان تبریز 97 چهارمین دوره





 تاریخ شرع:

چهارشنبه 97/01/01 (03/21/2018)

تاریخ پایان:

چهارشنبه 97/01/01 (03/21/2018)

نوع نمایشگاه:  بین المللی

 

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
آدرس: تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز





.

        
ویرایش صفحه