پروژه های سایبان آلومینیومی

مگامال - زون پنج

مگامال - زون پنج

  • کارفرما: شرکت نگین آرای آسیا
  • طراحی معماری: مهندسین مشاور امکو ایران
  • مدیریت پروژه: شرکت آرمه نو
  • نوع سایبان: ICA 300  -  دوکی 30 سانتیمتری
  • موقعیت: شهرک اکباتان - بازار بزرگ مگامال (Megamall)