پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

ساختمان خیابان شیخ بهایی

ساختمان خیابان شیخ بهایی

 • کارفرما: گروه پروژه های ساختمانی ماگما
 • طراحی معماری: شرکت مهندسین مشاور راز آهنگ
 • مجری: C - S - P
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • سیستم آلومینیوم کامپوزیت: ATS –104  (سوپر هنگینگ)
 • موقعیت: خیابان شیخ بهایی – پایین تر از میدان پیروزان

ساختمان خیابان شیخ بهایی

 • کارفرما: گروه پروژه های ساختمانی ماگما
 • طراحی معماری: شرکت مهندسین مشاور راز آهنگ
 • مجری: C - S - P
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • سیستم آلومینیوم کامپوزیت: ATS –104  (سوپر هنگینگ)
 • موقعیت: خیابان شیخ بهایی – پایین تر از میدان پیروزان