پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

شرکت هیدرولیک کاران

شرکت هیدرولیک کاران

 • کارفرما: شرکت هیدرولیک کاران
 • طراحی معماری: مهندس بخشی
 • مدیریت پروژه: مهندس بخشی
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT & GREY METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: میدان فاطمی، خیابان ابن سینا

شرکت هیدرولیک کاران

 • کارفرما: شرکت هیدرولیک کاران
 • طراحی معماری: مهندس بخشی
 • مدیریت پروژه: مهندس بخشی
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT & GREY METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: میدان فاطمی، خیابان ابن سینا
        
ویرایش صفحه