پروژه های کرتن وال

بیمارستان حضرت ولی عصر

بیمارستان حضرت ولی عصر

 • کارفرما: بیمارستان حضرت ولی عصر
 • طراحی معماری: مهندس نیازمند
 • مجری پروژهC - S - P
 • کرتن وال:  Face Cap & Reinforced
 • ورق کامپوزیت: سارای (SARAY) طرح نانو - سفید رنگ
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بیمارستان حضرت ولی عصر

بیمارستان حضرت ولی عصر

 • کارفرما: بیمارستان حضرت ولی عصر
 • طراحی معماری: مهندس نیازمند
 • مجری پروژهC - S - P
 • کرتن وال:  Face Cap & Reinforced
 • ورق کامپوزیت: سارای (SARAY) طرح نانو - سفید رنگ
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بیمارستان حضرت ولی عصر