پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

پروژۀ شرکت گلد ایران - شعبه شمال کشور

دفتر مرکزی شرکت گلد ایران

 • کارفرما: شرکت گلد ایران
 • طراحی معماری: شرکت مهندسین مشاور آرتابین
 • مجری نما: C - S - P
 • ورق کامپوزیت: سارای (SARAY) طرح نانو - ساخت ترکیه
 • رنگ ورق کامپوزیت: INDIANNA COPPER
 • کرتن وال: Face Cap     ---   لوور: ICP 200 -  ICP 100
 • موقعیت: شهرستان نور - روبروی اداره برق - دفتر مرکزی شرکت گلد ایران - شعبه شمال کشور

دفتر مرکزی شرکت گلد ایران

 • کارفرما: شرکت گلد ایران
 • طراحی معماری: شرکت مهندسین مشاور آرتابین
 • مجری نما: C - S - P
 • ورق کامپوزیت: سارای (SARAY) طرح نانو - ساخت ترکیه
 • رنگ ورق کامپوزیت: INDIANNA COPPER
 • کرتن وال: Face Cap     ---   لوور: ICP 200 -  ICP 100
 • موقعیت: شهرستان نور - روبروی اداره برق - دفتر مرکزی شرکت گلد ایران - شعبه شمال کشور