پروژه های کرتن وال

شرکت فولاد گیلان

شرکت فولاد گیلان

 • کارفرما: شرکت فولاد گیلان
 • طراحی معماری: دکتر شهاب علیدوست
 • مدیریت پروژه: دکتر شهاب علیدوست
 • نوع بازشوها: مخفی
 • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ
 • موقعیت: میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، بین خیابان ماهشهر و خردمند

شرکت فولاد گیلان

 • کارفرما: شرکت فولاد گیلان
 • طراحی معماری: دکتر شهاب علیدوست
 • مدیریت پروژه: دکتر شهاب علیدوست
 • نوع بازشوها: مخفی
 • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ
 • موقعیت: میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، بین خیابان ماهشهر و خردمند