پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

استخر پژوهشگاه صنعت نفت

استخر پژوهشگاه صنعت نفت

 • کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت
 • طراحی معماری: شرکت تهران معاصر
 • مدیریت پروژه: شرکت فولاد ایستا ساختمان
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT & GREY METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: ضلع غربی ورزشگاه آزادی، استخر پژوهشگاه صنعت نفت

استخر پژوهشگاه صنعت نفت

 • کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت
 • طراحی معماری: شرکت تهران معاصر
 • مدیریت پروژه: شرکت فولاد ایستا ساختمان
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT & GREY METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: ضلع غربی ورزشگاه آزادی، استخر پژوهشگاه صنعت نفت