پروژه های سایبان آلومینیومی

شرکت دلوار افزار

شرکت دلوار افزار

 • کارفرما: شرکت دلوار افزار
 • مدیریت پروژه: مهندس امیر حسینی
 • طراحی معماری: C - S - P
 • نوع سایبان آلومینیومی: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری
 • ورق کامپوزیت: ALUBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: SILVER - COPPER
 • سیستم اجرای کامپوزیت: هنگینگ
 • موقعیت: شهرک صنعتی اشتهارد

شرکت دلوار افزار

 • کارفرما: شرکت دلوار افزار
 • مدیریت پروژه: مهندس امیر حسینی
 • طراحی معماری: C - S - P
 • نوع سایبان آلومینیومی: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری
 • ورق کامپوزیت: ALUBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: SILVER - COPPER
 • سیستم اجرای کامپوزیت: هنگینگ
 • موقعیت: شهرک صنعتی اشتهارد
        
ویرایش صفحه