پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

پروژۀ شرکت بیمۀ ایران

مدیریت فناوری اطلاعات و آمار بیمۀ ایران

 • کارفرما: مدیریت فناوری اطلاعات و آمار بیمۀ ایران
 • طراحی معماری: C - S - P
 • مدیریت پروژه: مهندس میریان
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC 602
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: میدان فاطمی، خیابان جویبار

مدیریت فناوری اطلاعات و آمار بیمۀ ایران

 • کارفرما: مدیریت فناوری اطلاعات و آمار بیمۀ ایران
 • طراحی معماری: C - S - P
 • مدیریت پروژه: مهندس میریان
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC 602
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: میدان فاطمی، خیابان جویبار