پروژه های کرتن وال

شرکت داروسازی آریوژن زیست دارو

شرکت داروسازی آریوژن زیست دارو

 • کارفرما: شرکت داروسازی آریوژن زیست دارو
 • طراحی معماری و مدیریت پروژه: مهندس قاسم امیرچقماقی
 • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap)
 • نوع لوور مصرفی: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری
 • ورق کامپوزیت: MITSUBISHI
 • رنگ ورق کامپوزیت: CHAMPAGNE MITSUBISHI
 • سیستم اجرای کامپوزیت: هنگینگ
 • موقعیت: کیلومتر 24 جاده مخصوص کرج، گرمدره

شرکت داروسازی آریوژن زیست دارو

 • کارفرما: شرکت داروسازی آریوژن زیست دارو
 • طراحی معماری و مدیریت پروژه: مهندس قاسم امیرچقماقی
 • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap)
 • نوع لوور مصرفی: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری
 • ورق کامپوزیت: MITSUBISHI
 • رنگ ورق کامپوزیت: CHAMPAGNE MITSUBISHI
 • سیستم اجرای کامپوزیت: هنگینگ
 • موقعیت: کیلومتر 24 جاده مخصوص کرج، گرمدره