پروژه های سایبان آلومینیومی

شرکت داروسازی سیناژن (فضای داخلی)

شرکت داروسازی سیناژن (فضای داخلی)

  • کارفرما: شرکت داروسازی سیناژن
  • طراحی معماری و مدیریت پروژه: مهندس امیرچقماقی
  • مجری نما: C - S - P
  • نوع لوور: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری /   ICP 200  -   مستطیلی
  • سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap)
  • کرتن وال: Face Cap     ---   لوور: ICP 200 -  ICP 100
  • موقعیت: کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت