پروژه های کرتن وال

پروژۀ مگامال (اکباتان)

مگامال (اکباتان)

 • کارفرما: شرکت نگین آرای آسیا
 • طراحی معماری: مهندسین مشاور امکو ایران
 • مدیریت پروژه: شرکت آرمه نور
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND - MITSUBIDHI
 • رنگ ورق کامپوزیت: INDIANNA COPPER
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: شهرک اکباتان، فاز 2

مگامال (اکباتان)

 • کارفرما: شرکت نگین آرای آسیا
 • طراحی معماری: مهندسین مشاور امکو ایران
 • مدیریت پروژه: شرکت آرمه نور
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND - MITSUBIDHI
 • رنگ ورق کامپوزیت: INDIANNA COPPER
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: شهرک اکباتان، فاز 2