پروژه های کرتن وال

پروژۀ مگامالشرکت ایران داروک

شرکت ایران داروک

 • کارفرما: شرکت ایران داروک
 • طراحی معماری: مهندس امیر چخماقی
 • نوع کامپوزیت: آلیاژ 3000
 • نوع سایبان: سان کلیپ 130
 • نوع کرتن وال: لوک فریم لس - CS50
 • نوع سرامیک خشک: نمایان
 • موقعیت: تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، سه راه شهریار، شرکت ایران داروک

شرکت ایران داروک

 • کارفرما: شرکت ایران داروک
 • طراحی معماری: مهندس امیر چخماقی
 • نوع کامپوزیت: آلیاژ 3000
 • نوع سایبان: سان کلیپ 130
 • نوع کرتن وال: لوک فریم لس - CS50
 • نوع سرامیک خشک: نمایان
 • موقعیت: تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، سه راه شهریار، شرکت ایران داروک