پروژه های آلومینیوم کامپوزیت

شرکت صنعتی آلیش گاز

شرکت صنعتی آلیش گاز

 • کارفرما: شرکت صنعتی آلیش گاز
 • طراحی معماری: C - S - P
 • مدیریت پروژه: مهندس حمید جعفری
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: SILVER & COPPER METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: شهر قدس (قلعه حسن خان)

شرکت صنعتی آلیش گاز

 • کارفرما: شرکت صنعتی آلیش گاز
 • طراحی معماری: C - S - P
 • مدیریت پروژه: مهندس حمید جعفری
 • ورق کامپوزیت: ALUCOBOND
 • رنگ ورق کامپوزیت: SILVER & COPPER METALLIC
 • سیستم اجرا: هنگینگ
 • موقعیت: شهر قدس (قلعه حسن خان)