|
ثبت نام


 

 


مزایای سایبان (لوور) آلومینیومی:


زیبایی ظاهری؛

بهینه سازی مصرف انرژی؛

کنترل تابش مستقیم آفتاب به داخل ساختمان ( به طور دائم یا در مواقع مشخص)؛

کنترل نور؛

کنترل تهویه؛

ایجاد حفاظ؛

کنترل منظر.