|
ثبت نام

پروژه های سرامیک خشک - نگین آرای آسیا
بازدید: 5580


 

کارفرما: نگین آرای آسیا                  مشاورشرکت مهندسین مشاور امکو ایران                     مجری: C - S - P

سرامیک مصرفیکاله سرام                     روش نصب سرامیکروش نمایان 

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND                    رنگ ورق کامپوزیت: INDIANA COPPER  ، کد 704

          

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

صفحۀ بعد              2           1                صفحۀ قبل