|
ثبت نام

پروژه های سرامیک خشک - سان استار
بازدید: 136


 

             سان استار

کارفرما: شرکت زرین جم مارینا ( سان استار )               مشاورمهندس کلیددار زاده                  مجریC - S - P

سرامیک مصرفیفول بادی                           روش نصب سرامیک:  روش نمایان                                     

موقیعت: کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج – بلوار دکتر عبیدی

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  4        3         2          1                صفحۀ قبل