|
ثبت نام

پروژه های سرامیک خشک - ایران داروک
بازدید: 137


 

             ایران داروک

کارفرما: شرکت هلدینگ دارویی پوراطب               مشاورمهندس قاسم امیرچقماقی                  مجریC - S - P

سرامیک مصرفیفول بادی                           روش نصب سرامیک:  روش نمایان                 

موقیعت: کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، سه راه کرمان خودرو 

 

 

 

 

     

 

   

 

      

 

 

 

 

 

           

 

صفحۀ بعد          4         3        2          1               صفحۀ قبل