|
ثبت نام

پروژه های سایبان (لوور) آلومینیومی - پژوهشگاه صنعت نفت
بازدید: 8531


 

کارفرما: پژوهشگاه صنعت نفت        طراحی معماری: مهندسین مشاور پارس گستره           مدیریت پروژه: شرکت آرمه نور

نوع سایبان: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری           رنگ سایبان ها: آنادایز طبیعی       

 
 

    

 

 

 

     

 

    

    

 

 

    

 

 

 

صفحۀ بعد          13        12       11        10         9         8         7         6         5          4          3         2          1            صفحۀ قبل