|
ثبت نام

پروژه های سرامیک خشک - شرکت پالایش و پژوهش خون
بازدید: 2994


 

کارفرماشرکت پالایش و پژوهش خون                 مشاور: مهندس امیر چقماقی                      مجری: C - S - P

سرامیک مصرفیکاله سرام                          روش نصب سرامیکروش نمایان             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

صفحۀ بعد          4       3        2           1            صفحۀ قبل