|
ثبت نام

پروژه های سرامیک خشک - شرکت پالایش و پژوهش خون
بازدید: 2832


 

کارفرماشرکت پالایش و پژوهش خون                 مشاور: مهندس امیر چقماقی                      مجری: C - S - P

سرامیک مصرفیکاله سرام                          روش نصب سرامیکروش نمایان             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

صفحۀ بعد              2           1                صفحۀ قبل