|
ثبت نام

پروژه های کرتن وال - 1- سان استار
بازدید: 95


 

               سان استار

کارفرما: شرکت زرین جم مارینا ( سان استار )               مشاورمهندس کلیددار زاده                  مجریC - S - P

سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap – look frameless)                                     

موقیعت: کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج – بلوار دکتر عبیدی

 

  

      

 

 

 

  

 

 

       صفحۀ بعد        10      9       8      7       6       5       4       3        2        1