|
ثبت نام

پروژه های آلومینیوم کامپوزیت (16)
بازدید: 6932


 

               دفتر مرکزی شرکت گلد ایران - شعبه شمال کشور

کارفرما: شرکت گلد ایران         طراحی معماری: شرکت مهندسین مشاور آرتابین         مجری نما: C - S - P

ورق کامپوزیت: سارای (SARAY) طرح نانو - ساخت ترکیه            کرتن وال:  Face Cap                     لوور:  ICP 200   -  ICP 100  

 موقیعت: شهرستان نور - روبروی اداره برق - دفتر مرکزی شرکت گلد ایران - شعبه شمال کشور

 

 

 

      

 

 

 

 

       

 

 

     

     

 

 

 

 

صفحۀ بعد      17    16     15      14     13      12      11      10      9       8       7       6       5      4       3       2        1        صفحۀ قبل