|
ثبت نام

پروژه های آلومینیوم کامپوزیت - 14
بازدید: 7030


 

کارفرماشرکت داروسازی سیناژن (فضای داخلی)               طراحی معماری و  مدیریت پروژه: مهندس امیرچقماقی 

موقعیت: کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

صفحۀ بعد      17     16      15     14      13      12      11      10      9       8       7       6       5      4       3       2        1        صفحۀ قبل