|
ثبت نام

پروژه های آلومینیوم کامپوزیت (12)
بازدید: 7220


 

کارفرما: آقای زارع                 طراحی معماری: C - S - P                    مدیریت پروژه: آقای زارع

ورق کامپوزیت: MITSUBISHI               رنگ ورق کامپوزیت: RED WOOD & SILVER CHAMPAGNE METALLIC 

سیستم اجرا: هنگینگ           موقعیت: شهران، خیابان کوهسار

 

 

    

 


 

 

کارفرما: آقای بناها                 طراحی معماری:C - S - P                     مدیریت پروژه: آقای بناها

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND       رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT & BRONZE METALLIC       سیستم اجرا: فیکسینگ

موقعیت:  خیابان آفریقا (جردن)

 

 

     

 

 

 

کارفرما: شرکت تیزرو                طراحی معماری: C - S - P                    مدیریت پروژه: مهندس فخاریان

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND - MITSUBISHI                                            سیستم اجرا: هنگینگ  

رنگ ورق کامپوزیتSILVER METALLIC & TIMBER BROWN               

 

 

     

 

 

صفحۀ بعد         17      16      15      14       13      12     11      10      9       8       7       6       5      4       3       2        1        صفحۀ قبل