|
ثبت نام

پروژه های آلومینیوم کامپوزیت - مهندس صلح دوست / آقای علی خانی
بازدید: 6951


 

کارفرما: مهندس صلح دوست                 طراحی معماری: مهندس سبحانی                   مدیریت پروژه: مهندس هاشمی

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND               رنگ ورق کامپوزیت: SILVER METALLIC 500               سیستم اجرا: هنگینگ

موقعیت: خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر

 

 

    

 

     

 

 

 

کارفرما: آقای علی خانی                طراحی معماری: C - S - P                      مدیریت پروژه:آقای علی خانی

ورق کامپوزیت: MITSUBISHI                  رنگ ورق کامپوزیت: TERROCOTTA & MEDIUM BRONZE METALLIC    

سیستم اجرا: هنگینگ            موقعیت: بزرگراه شهید ستاری، خیابان پیامبر شرقی

 

 

     

 

 

صفحۀ بعد       17      16      15      14      13       12      11      10      9       8       7       6       5      4       3       2        1        صفحۀ قبل