|
ثبت نام

پروژه های آلومینیوم کامپوزیت (9)
بازدید: 7071


 

کارفرما: شرکت هیدرولیک کاران                طراحی معماری: مهندس بخشی                 مدیریت پروژه: مهندس بخشی

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND          رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT & GREY METALLIC           سیستم اجرا: هنگینگ

موقعیت: میدان فاطمی، خیابان ابن سینا

 

 

     

 

 

 

 کارفرما: آقای فراهانی                 طراحی معماری: مهندس ارغوانی                   مدیریت پروژه: مهندس ارغوانی

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND             رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC 602              سیستم اجرا: هنگینگ

موقعیت: امانیه

 

 


     

 

 

 

صفحۀ بعد      17     16     15      14      13      12      11      10      9       8       7       6       5      4       3       2        1        صفحۀ قبل