|
ثبت نام

پروژه های آلومینیوم کامپوزیت (8)
بازدید: 7557


 

کارفرما: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران      طراحی معماری: C - S - P        مدیریت پروژه: شرکت مهندسی قادر نصب

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND                 رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC 602               سیستم اجرا: هنگینگ

موقعیت: خیابان حافظ، خیابان رودسر

 

 

    

 


     

 

 

 

 

کارفرما: آقای فراهانی                 طراحی معماری: مهندس ارغوانی                   مدیریت پروژه: مهندس ارغوانی

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND      رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC & SPECTRA ROSE        سیستم اجرا: هنگینگ

موقعیت: چهارراه پارک وی

 

 


     

 

 

 

صفحۀ بعد   17      16      15      14       13       12      11      10      9       8       7       6       5      4       3       2        1    صفحۀ قبل