|
ثبت نام

پروژه های آلومینیوم کامپوزیت (6)
بازدید: 8421


 

کارفرما: مدیریت فناوری اطلاعات و آمار بیمۀ ایران           طراحی معماری: C - S - P           مدیریت پروژه: مهندس میریان

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND                  رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC 602                    سیستم اجرا: هنگینگ

موقعیت: میدان فاطمی، خیابان جویبار

 

 

    

 

 

 

 

کارفرما: شرکت صنایع پند الکترونیک            طراحی معماری: مهندس آشوری                مدیریت پروژه: شرکت صنایع پند الکترونیک

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND          رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT & DARK GREY METALLIC           سیستم اجرا: هنگینگ

موقعیت: خیابان شهید بهشتی، خیابان سهند

 

 


     

 

 

 

صفحۀ بعد      17      16      15      14       13       12      11      10      9       8       7       6       5      4       3       2        1        صفحۀ قبل