|
ثبت نام

پروژه های آلومینیوم کامپوزیت (4)
بازدید: 7466


 

کارفرما: شرکت صنعتی آلیش گاز           طراحی معماری: C - S - P                 مدیریت پروژه: مهندس حمید جعفری

ورق کامپوزیت: ALUBONG               رنگ ورق کامپوزیت: SILVER & COPPER METALLIC              سیستم اجرا: هنگینگ

موقعیت: شهر قدس (قلعه حسن خان)

 

 

    

 

     

 

 

    

 

 

صفحۀ بعد      17     16      15      14      13      12      11      10      9       8       7       6       5      4       3       2        1        صفحۀ قبل