|
ثبت نام

پروژه های آلومینیوم کامپوزیت (3)
بازدید: 8383


 

کارفرما: شرکت داروسازی اکبریه            طراحی معماری: دکتر شهاب علی دوست         مدیریت پروژه: مهندس محمود قدس

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND               رنگ ورق کامپوزیت: BRILLIANT METALLIC 602               سیستم اجرا: هنگینگ

موقعیت: بلوار کشاورز، تقاطع ایتالیا و نادری

 

 

    

 

     

 

 

 

کارفرما: شرکت نگین آرای آسیا              طراحی معماری: مهندسین مشاور امکو ایران             مدیریت پروژه: شرکت آرمه نور

ورق کامپوزیت: ALUCOBOND - MITSUBIDHI        رنگ ورق کامپوزیت: INDIANNA COPPER            سیستم اجرا: هنگینگ

 موقعیت: شهرک اکباتان، فاز 2

 

     

 

 

 

صفحۀ بعد      17      16      15      14      13      12      11      10      9       8       7       6       5      4       3       2        1        صفحۀ قبل