|
ثبت نام


 

کارفرما: شرکت داروسازی آریوژن زیست دارو                  طراحی معماری و مدیریت پروژه: مهندس قاسم امیرچقماقی 

سیستم اجرای کرتن وال: فیس کپ (face cap)                            نوع لوور مصرفی: ICA 200  -  دوکی 20 سانتیمتری

ورق کامپوزیت: MITSUBISHI         رنگ ورق کامپوزیت: CHAMPAGNE MITSUBISHI         سیستم اجرای کامپوزیت: هنگینگ

    موقعیت: کیلومتر 24 جاده مخصوص کرج، گرمدره

 

    

 

     

 

     

            

 

 

 

صفحۀ بعد          10      9       8       7       6       5       4       3       2        1            صفحۀ قبل